کارگاه : پروتکلها در کاربرد سیستمهای روتاری و رسیپروکال

600,000تومان

قبل از اقدام به خرید کارگاه لطفا ویدیو  ” راهنما خرید و دانلود کارگاه آفلاین ”  را مشاهده فرمائید.

کسب موفقیت در یک درمان ریشه ایده آل  نه تنها مستلزم داشتن سیستمهای مناسبی در نوع فایلها و موتورهای هوشمند است بلکه آگاهی از پروتکلها و نکات کلینیکی در طریقه استفاده بهینه از این نوع سیستمها نکته مهمتری میباشد که در این کارگاه ۱۰۰ دقیقه ای در ۴ بخش به جزئیات این امر از مرحله اکسس تا مراحل انتهای آماده سازی کانال به روی دندان و بلوک شفاف شبیه سازی شده از طریق چهار دوربین مایکروسکپی بررسی خواهیم کرد.

پروتکلهای مثل :   اهمیت استریت لاین اکسس در کاهش حوادث آماده سازی کانالها ، میزان سرعت و تورک مناسب چقدر است ، کدام سیستم اتومات ریورس درکنترول تورک مناسبتر است ، انتخاب نوع سیستم که روتاری یا رسیپروکال فایل را بچرخاند و مزایا آنها ، میزان فشار به مناسب به فایل روتاری و نحوه حرکت دست عمل کننده به چه صورتی است  ،  انتخاب تیپرینگ ثابت یا متغیر ،  نحوه کاربرد فایلهای کنترول مموری و حرارت درمانی شده ، انتخاب نوع فایلهای سیلور و گلد و بلو ، معیار انتخاب سیستم فایلها به صورت سریال فایل یا تک سایز ، معیار انتخاب فایل اولیه و پایانی در آماده سازی کانالها ، گلاید پت ،  معیار ها در ایجاد یک آپیکال پیتنسی  چه میباشد ، چه زمان و به چه نحوی  بهتر است که سایز فایل را جهت آماده سازی افزایش دهیم ، میزان نفوذ مناسب فایل  به کانال چقدر است ، انتخاب مواد لوبریکنت و شستشو دهنده ،  معیار انتخاب سر سوزن مناسب  ، جهت کاهش شکستگی فایلها چکار باید بکنیم ، حالت پیج شوندگی فایل به داخل کانال چیست  ، قابلیت سیستمهای روتاری در بای پس لج و فایل شکسته شده ، چگونگی نفوذ به کانالهای کلسیفیه ، انتخاب تکنیک کرونو آپیکالی یا آپیکو کرونالی ، و سایر موارد را پرزنت میکنیم .

دمو بخش اول کارگاه :

 

 

دمو بخش دوم کارگاه :

 

 

دمو بخش سوم کارگاه :

 

 

دمو بخش چهارم کارگاه :

 

 

دکمه بازگشت به بالا