کارگاه : تکنیک پسیو استپ بک دستی و روتاری

300,000تومان

قبل از اقدام به خرید کارگاه لطفا ویدیو  ” راهنما خرید و دانلود کارگاه آفلاین ”  را مشاهده فرمائید.

درآماده سازی کانالهای کرودار این تکنیک بسیار راهگشا میباشد و حوداث حین درمان با کاربرد درست این روش به شدت کاهش می یابد . در این کارگاه ۵۰ دقیقه ای شما درک عمیقی از مفهوم این روش را  در آماده سازی به دور از خطا چه به صورت سیستم دستی و چه به صورت سیستمهای روتاری در کانالهای کرودار بدست میاورید . در دو ویدئو کارگاهی ارائه شده به روش دستی و روتاری ، نمایش عملی و لحظه ای با دوربینهای مایکروسکپی توانایی شما را در انجام صحیح این تکنیک بالا میبرد.

دمو بخش اول  قسمتهای از این تکنیک را به روش دستی به شما نشان میدهد:

 

 

دمو بخش دوم ،قسمتهای از تکنیک پسیو استپ بک روتاری را به شما نشان میدهد :

دکمه بازگشت به بالا