تخفیف ویژه

دوره کامل کارگاههای سیستمهای روتاری ورسیپروکال

2,400,000تومان

در صورتیکه تمایل به مشاهده تمام کارگاههای سیستمهای روتاری و رسیپروکال را در قالب یک پکیج دارید، این دوره تخفیف دار مناسب شما میباشد . این دوره شامل ۲۲ ویدیو در قالب هفت کارگاه از تمام کارگاههای سیستمهای روتاری ورسیپروکال است که در زمان ۴۸۷ دقیقه ( حدودا هشت ساعت ) از بیسیک تا پیشرفته تمام نکاتی را که جهت انجام یک آماده سازی ایده آل با این نوع سیستمها شما احتیاج دارید را مشاهده خواهید کرد . با مشاهده این پکیج یک کلینیسین ماهری در آماده سازی کانالهای کرودار و باریک خواهید شد.

تمامی کارگاههای که در این دوره کامل در اختیار شما قرار میگیرند و دموهای آنها شامل موارد زیر است (هفت کارگاه در قالب ۲۲ ویدیو )که خدمتتان مشخصاتشان ارائه میشود :

کارگاه اختصاصات و آپشنها در فایلهای روتاری و رسیپروکال :

فایلهای روتاری و رسیپروکالی که امروزه جهت آماده سازی کانالها استفاده میشوند دارای آنچنان طیف وسیعی از اختصاصات میباشند که ما مجبور شدیم جهت پرزنت آپشنها و خصوصیات آنها این کارگاه را در پنج بخش مجزا به مدت ۱۱۰ دقیقه ارائه دهیم . خصوصیاتی به مانند: تیپرینگ ثابت و متغیر ،شیپ مموری و کنترول مموری ، رنگ بندی بلو و گلد و سیلور ، سریال فایلها و تک سایز فایلها ، حرکت روتاری یا رسیپروکال یا هر دو ، فایلها جهت درمان مجدد  ، پرکهای SMD  و سایر آپشنها را در این کارگاه  به جزئیات با چهار دوربین مایکروسکپی نمایش میدهیم.

کارگاه موتورهای هوشمند و آپشنها در سیستمهای روتاری و رسیپروکال:

هندپیسها و موتورهای هوشمندی که جهت آماده سازی کانال با سیستمهای روتاری و رسیپروکال بکار برده میشوند میتوانند آپشنهای از ساده تا پیشرفته را داشته باشند . یک دندانپزشک زمانی موفق خواهد بود که بتواند از تکنولوژی بکار برده شده در این نوع سیستمها ،جهت آماده سازی کانالهای پیچیده  به نحو احسنت استفاده کند. در این کارگاه ۷۳ دقیقه ای ما در چهار بخش سعی کردیم تمام آپشنهای موجود در چندین موتور هوشمند را برای شما پرزنت کنیم تا به این طریق اگر موتور هوشمندی دارید بتوانید از تمام امکانات آن جهت یک آماده سازی ایده آل در کانالهای پیچیده استفاده کنید و اگر قصد خرید موتور را داشته باشید ، بدانید که چه موتوری میتواند خواسته های شما را تامین کند.

با مشاهده این کارگاهها درک عمیقی از مفاهیم و آپشنهای زیر را خواهید داشت : انتخاب بین هندپیسها یا موتورهای هوشمند ،   آپشنها درموتورهای هوشمند روتاری با موتور هوشمند روتاری که رسیپروکال  را هم دارند چه فرقی دارد  ، حرکت رسیپروکال ثابت یا پیشرونده چیست  و میزان جهت و حد چرخش رسیپروکال را چطور انتخاب کنیم ، میزان انتخاب  سرعت و تورک مناسب چیست ،  آپشنها در اتومات ریورس تورک کنترول  موجود در موتورها کدام است ،  آیا کالیبراسیون لازم است ،وجود پروگرام در حافظه موتور به چه صورت است ،  سیستمهای حفاظتی جهت جلوگیری از شکستن فایلها کدام است ، وجود آپکس لوکیتور در موتور چه مزایای دارد ، سیستمهای کاهش سرعت و تورک در انتها آپیکالی  کدام است ، مزایا سیستم اتو استارت و اتو استاپ  ، آپشنها در موتورهای که قابلیت آپیکال اکشن دارند کدام است ، انتخاب بین  موتور سیم دار یا بدون سیم ، آپشنها جهت افراد چپ دست ، و دهها نکات کلینیکی دیگر که دانستن و کاربرد تک تک این موارد در موتورها، میتواند منجر به افزایش موفقیت درمانهای شما شود.

کارگاه پروتکلها در کاربرد سیستمهای روتاری و رسیپروکال:

کسب موفقیت در یک درمان ریشه ایده آل  نه تنها مستلزم داشتن سیستمهای مناسبی در نوع فایلها و موتورهای هوشمند است بلکه آگاهی از پروتکلها و نکات کلینیکی در طریقه استفاده بهینه از این نوع سیستمها نکته مهمتری میباشد که در این کارگاه ۱۰۰ دقیقه ای در ۴ بخش به جزئیات این امر از مرحله اکسس تا مراحل انتهای آماده سازی کانال به روی دندان و بلوک شفاف شبیه سازی شده از طریق چهار دوربین مایکروسکپی بررسی خواهیم کرد.

پروتکلهای مثل :   اهمیت استریت لاین اکسس در کاهش حوادث آماده سازی کانالها ، میزان سرعت و تورک مناسب چقدر است ، کدام سیستم اتومات ریورس درکنترول تورک مناسبتر است ، انتخاب نوع سیستم که روتاری یا رسیپروکال فایل را بچرخاند و مزایا آنها ، میزان فشار به مناسب به فایل روتاری و نحوه حرکت دست عمل کننده به چه صورتی است  ،  انتخاب تیپرینگ ثابت یا متغیر ،  نحوه کاربرد فایلهای کنترول مموری و حرارت درمانی شده ، انتخاب نوع فایلهای سیلور و گلد و بلو ، معیار انتخاب سیستم فایلها به صورت سریال فایل یا تک سایز ، معیار انتخاب فایل اولیه و پایانی در آماده سازی کانالها ، گلاید پت ،  معیار ها در ایجاد یک آپیکال پیتنسی  چه میباشد ، چه زمان و به چه نحوی  بهتر است که سایز فایل را جهت آماده سازی افزایش دهیم ، میزان نفوذ مناسب فایل  به کانال چقدر است ، انتخاب مواد لوبریکنت و شستشو دهنده ،  معیار انتخاب سر سوزن مناسب  ، جهت کاهش شکستگی فایلها چکار باید بکنیم ، حالت پیج شوندگی فایل به داخل کانال چیست  ، قابلیت سیستمهای روتاری در بای پس لج و فایل شکسته شده ، چگونگی نفوذ به کانالهای کلسیفیه ، انتخاب تکنیک کرونو آپیکالی یا آپیکو کرونالی ، و سایر موارد را پرزنت میکنیم .

کارگاه نکات کلینیکی جهت جلوگیری از شکستن فایلهای روتاری و رسیپروکال:

شکستن فایلها در کانالهای دندانی حادثه ای ناگوار برای کلینیسین میباشد که به راحتی میتوانیم با دانستن نکات کلینیکی در کاربرد این نوع سیستمها و استفاده از فایلهای جدید و موتورهای پیشرفته از این حادثه جلوگیری کنیم  در این کارگاه ۵۲ دقیقه ای در دو بخش  تمام راهکارهای را  که بتوان جهت جلوگیری از شکستن اینسترومنتها استفاده کنیم را پرزنت کرده ایم .

در کارگاه ، موارد زیر از طریق دوربین های مایکروسکپی پرزنت میگردد: اهمیت استریت لاین اکسس در جهت جلوگیری از شکست فایلها ، ایجاد گلایدپت توسط فایلهای روتاری و دستی ، میزان فشار وارده به فایلها ، نحوه ثبت تعداد استفاده از فایلها ، میزان سرعت و تورک مناسب ، پرزنت سیستم تورک کنترول و آپشنهای آن ، انواع حرکتهای دست کلینسین در کاهش شکستگی ،  نقش شیپ مموری و کنترول مموری در شکستن فایلها ، فایلهای حرارت درمانی شده ، نحو انتخاب مناسب فایلهای سیلور و گلد و بلو  نسب به کرو کانال ، کاربرد یا عدم کاربرد لوبریکنتها ، میزان نفوذ ایده آل در هر بار استفاده فایل ، نقش  تمیز بودن شیارهای فایلها و مواد شستشو دهنده درکاهش شکستگی ، تاثیر آپشنهای موجود در موتورهای هوشمند در کاهش شکستگی فایلها ، نقش حرکت روتاری یا رسیپروکال در کاهش شکستگی

کارگاه آماده سازی عملی کانالها با سیستم روتاری به روی بلوک آکریلی و دندان:

موفقیت در آماده سازی ایده آل و به دور از خطاها در سیستمهای روتاری امری است که کلینیسین به مرور آنرا کسب میکند و در این کارگاه ۴۴ دقیقه ای ما در دو بخش سعی کرده ایم تمام این ترفندها و تکنیکها را از طریق چهار دوربین مایکروسکپی به شما انتقال دهیم .

در بخش اول از طریق بلوکهای شبیه سازی شده شفاف، لحظه به لحظه تغییرات نمای داخلی کانال را توسط سیستمهای روتاری خواهید دید ودر بخش دوم به روی دندان نکات کلینیکی در کسب یک آماده سازی ایده آل را از اکسس تا مرحله نهائی آماده سازی کانال پرزنت میکنیم.

کارگاه آماده سازی عملی کانالها با سیستم تک فایلی:

در درمان ریشه ، تکنیکی داریم که با یک فایل کل سیستم کانال ریشه را میتوانیم با حرکت روتاری یا رسیپروکال آماده سازی کنیم در این کارگاه ۵۵ دقیقه ای در سه بخش چگونگی این روش را پرزنت میکنیم . در کارگاه اول اصول و نکات کلینیکی در کسب موفقیت در این روش پرزنت میشود ودر بخش دوم آماده سازی تک فایل این سیستم را با حرکت روتاری و در بخش سوم آماده سازی تک فایل را با حرکت رسیپروکال لحظه به لحظه با چهار دوربین نمایش میدهیم.

کارگاه آماده سازی عملی کانالهای کرودار به روش هیبرید:

موفقیت در روشهای آماده سازی کانالهای کرودار  برطبق سه محور اساسی که شامل  آناتومی کانالها ، وجود اینسترومنتهای پیشرفته و تجربه عمل کننده  تعین میشود که مجموع این سه عامل  تعین کننده روش هیبرید بکار برده شده در آماده سازی کانالهای پیچیده است . در این کارگاه در دو بخش به مدت ۵۳ دقیقه در بخش اول تکنیک هیبرید را با جزئیاتش پرزنت میکنیم ودر بخش دوم ، آماده سازی دو بلوک را با کروهای متفاوت را لحظه به لحظه نمایش میدهیم و نکات کلینیکی لازم را در یک آماده سازی ایده آل با دروبینهای مایکروسکپی پرزنت میکنیم.

در ادامه ، دمو این هفت کارگاه را  در قالب ۲۲ ویدیو در زیر میتوانید مشاهده بفرمائید :

دموهای کارگاه اختصاصات و آپشنها در فایلهای روتاری و رسیپروکال :

 

 

 

 

 

دموهای کارگاه موتورهای هوشمند و آپشنها در سیستمهای روتاری و رسیپروکال :

 

 

 

 

دمو کارگاه پروتکلها در کاربرد سیستمهای روتاری و رسیپروکال :

 

 

 

 

کارگاه : نکات کلینیکی جهت جلوگیری از شکستن فایلهای روتاری و رسیپروکال:

 

 

کارگاه آماده سازی عملی کانالها با سیستم روتاری به روی بلوک آکریلی و دندان:

 

 

کارگاه آماده سازی عملی کانالها با سیستم تک فایلی:

 

 

 

 

 

 

کارگاه آماده سازی عملی کانالهای کرودار به روش هیبرید:

 

 

دکمه بازگشت به بالا