تخفیف ویژه

دوره کامل کارگاههای آماده سازی کانال

950,000تومان

قبل از اقدام به خرید کارگاه لطفا ویدیو  ” راهنما خرید و دانلود کارگاه آفلاین ”  را مشاهده فرمائید.

در صورتیکه تمایل به مشاهده  تمام کارگاههای آماده سازی کانال را در قالب یک پکیج دارید این مجموعه تخفیف دار شامل شش کارگاه ( ۹ ویدیو ) به مدت ۱۷۸ دقیقه برایتان مفید خواهد بود تا به اصول و تکنیکهای آماده سازی کانالهای ساده و کرودار مسلط شوید و بدانید که هر تکنیکی را در چه دندانی باید انجام دهید و مراحل عملی این روشها را به روی دندان و بلوکهای شبیه سازی شده شفاف به شرح زیر پرزنت خواهیم کرد.

کارگاه : اصول حرکتها و تکنیکهای آماده سازی کانالها

حرکتی که به فایل اعمال میشود از یکطرف و روش و تکنیکی که جهت تمیز نمودن و شکل دهی کانالها بکار میرود از طرف دیگر ،میتوانند باهم دیگر یک آماده سازی ایده آلی را در کانال ایجاد کنند، نمایش تکنیکهای آپیکو کرونالی و کرونوآپیکالی و انتقال مفاهیم اساسی تکنیکها به روی دندان و بلوکهای شبیه سازی شده شفاف ، که بتوانیم تغییرات داخل کانالها را مشاهده کنیم را در این کارگاه  ۲۸ دقیقه ای در دو بخش تجربه خواهیم کرد.

کارگاه : تکنیک استپ بک دستی و روتاری

امروزه تکنیک استپ بک را برای کانالهای که دارای کرو کمی باشند،بکار میبریم و در این کارگاه ۳۷ دقیقه ای در دو بخش این تکنیک را به روش سیستمهای دستی و روتاری به روی دندان و بلوکهای شبیه سازی شده مرحله به مرحله نمایش میدهیم و از طریق دوربینهای مایکروسکپی تغییرات مسیر کانالها و میزان آماده سازی کانالها را مشاهده میکنید.

کارگاه : تکنیک پسیو استپ بک دستی و روتاری

درآماده سازی کانالهای کرودار این تکنیک بسیار راهگشا میباشد و حوداث حین درمان با کاربرد درست این روش به شدت کاهش می یابد . در این کارگاه ۵۰ دقیقه ای شما درک عمیقی از مفهوم این روش را  در آماده سازی به دور از خطا چه به صورت سیستم دستی و چه به صورت سیستمهای روتاری در کانالهای کرودار بدست میاورید . در دو ویدئو کارگاهی ارائه شده به روش دستی و روتاری ، نمایش عملی و لحظه ای با دوربینهای مایکروسکپی توانایی شما را در انجام صحیح این تکنیک بالا میبرد.

کارگاه : تکنیک کراون داون روتاری

این تکنیک که از گروه تکنیکهای کرونو آپیکالی میباشد امروزه به صورت روتاری در آماده سازی کانالها استفاده میگردد و روش پیشنهادی مناسبی جهت کانالهای کرودار در سیستمهای روتاری و رسیپروکال میباشد که منجر به کاهش حوادث حین درمان میشود . در این کارگاه ۲۰ دقیقه ای پرزنت کاملی از این روش را توسط دوربینهای مایکروسکپی خواهیم داشت.

کارگاه : تکنیک آپیکال پیتنسی

در این روش ما مخصوصا فایلهای با شماره کم که عمدتا فایل شماره ۸ و ۱۰ میباشد را از ناحیه فورامن آپیکال نیم تا یک میلیمتر رد میکنیم  . مزایای عمده ای در این روش توسط مقالات ذکر شده است که کاربرد آنرا در تمام تکنیکهای آماده سازی کانالها منطقی نشان میدهد . در این کارگاه ۱۷ دقیقه ای علت انجام این تکنیک را و نحوه انجام آن را به روی دندان و بلوک شبیه سازی شده به توسط دوربینهای مایکروسکپی از جوانب مختلف پرزنت خواهیم کرد.

کارگاه : مدیریت کانالهای کرودار

انجام یک درمان ایده آل به روی کانالهای که کرو شدید دارند اغلب چالش برانگیز است  و اغلب خطاهای حین درمان را در این موارد شاهد هستیم . در این کارگاه ۲۶ دقیقه ای نکات مهمی را که در  مدیریت کروهای یک سوم کرونالی ، میانی و آپیکالی هستند را به روی بلوکهای شفاف شبیه سازی شده و دندان از طریق دوربینهای مایکروسکپی  پرزنت میکنیم.

در ادامه، دموهای کارگاهها را در زیر میتوانید مشاهده بفرمائید :

دمو کارگاه اصول حرکتها و تکنیکهای آماده سازی کانالها بخش اول :

 

 

دمو کارگاه اصول حرکتها و تکنیکهای آماده سازی کانالها بخش دوم :

 

 

دمو کارگاه استپ بک دستی :

 

 

دمو کارگاه استپ بک روتاری :

 

 

دمو کارگاه پسیو استپ بک دستی :

 

 

دمو کارگاه پسیو استپ بک روتاری :

 

 

دمو کارگاه کراون داون روتاری

 

 

دمو کارگاه آپیکال پیتنسی :

 

 

دمو کارگاه مدیریت کانالهای کرودار :

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا