تخفیف ویژه

دوره کامل کارگاههای درمان مجدد و مدیریت درمان

420,000تومان

قبل از اقدام به خرید کارگاه لطفا ویدیو  ” راهنما خرید و دانلود کارگاه آفلاین ”  را مشاهده فرمائید.

در صورتیکه تمایل به مشاهده تمام کارگاههای درمان مجدد را در  قالب یک پکیج دارید این دوره  تخفیف دار مناسب شما میباشد و در این دوره  ۱۱۰ دقیقه ای که شامل چهار کارگاه ( شامل پنچ ویدیو ) است از طرح درمان تا مراحل عملی درمان مجدد را به روی دندان و بلوکهای شبیه سازی شده شفاف را پرزنت خواهیم کرد.

چهارکارگاه قرار گرفته شده در این مجموعه به شرح زیر میباشد:

کارگاه : طرح درمان و مراحل درمان مجدد

انجام یک درمان مجدد ریشه موفق در کانالهای دندانی بستگی به مشکلات متعدد موجود در دندان  ، توانایی های دندانپزشک و پذیرش ریسکهای درمانی از طرف بیمار را دارد. تشخیص مشکلات موجود در درمان قبلی چشم تیزبینی را میخواهد و تجربه دندانپزشک در بکار گیری مواد و وسایل در رفع مشکل ایجاد شده قبلی نقش مهمی در کسب یک درمان ریشه مجدد را دارد. در این کارگاه ۲۲ دقیقه ای  نکات کلینیکی مهمی را در مورد موارد گفته شده نشان خواهیم داد.

کارگاه : انواع روشهای خارج کردن گوتا

وقتی تصمیم به خارج نمودن گوتاها قبلی در یک کیس درمان مجدد شما گرفته اید از چه متدهای جهت خالی نمودن گوتا در قسمتهای مختلف کانال استفاده میکنید ؟  این کارگاه ۳۸ دقیقه ای دارای دو بخش میباشد که  در بخش اول در زمان ۲۲ دقیقه انواع روشها و وسایل را جهت این امر نمایش میدهیم و در بخش دوم روشهای خالی نمودن گوتا از ناحیه کرونالی را در زمان ۱۶ دقیقه پرزنت میکنیم.

کارگاه : خارج نمودن گوتا با سیستمهای روتاری با و بدون کلرفورم

استفاده از سیستمهای روتاری جهت خارج کردن گوتا از سرتاسر کانال امروزه متداول شده و در این روش از کلرفرم هم میتوانیم استفاده کنیم . این نوع فایلها دارای مشخصاتی میباشند که در این کارگاه ۲۵ دقیقه ای  نحوه استفاده از موتورها و فایلها و مراحل کار را به جزئیات پرزنت میکنیم و از طریق دوربینهای مایکروسکپی لحظه به لحظه نمای کانال و چگونگی روشهای درمانی را نمایش میدهیم

کارگاه : خارج کردن گوتا با کلرفورم و فایل دستی

کاربرد کلرفورم به عنوان حلال گوتا به همراه فایلهای دستی روش سنتی است که امروزه هنوز کاربردهای فراوانی دارد و این روش در خالی نمودن قسمتهای آپیکالی کانالها هنوز استفاده متداولی دارد و در این کارگاه ۲۴ دقیقه ای  تمام نکات کاربردی این روش را با بزرگنمای  به روی دندان و بلوکهای شبیه سازی شده شفاف پرزنت میکنیم.

در دموهای زیرقسمتهای از هرکارگاه را میتوانید مشاهده بفرمائید :

دمو کارگاه طرح درمان و مراحل درمان مجدد :

 

 

دمو کارگاه انواع روشهای خارج کردن گوتا بخش اول :

 

 

دمو کارگاه انواع روشهای خارج کردن گوتا بخش دوم :

 

 

دمو کارگاه خارج نمودن گوتا با سیستمهای روتاری با و بدون کلرفورم :

 

 

دمو کارگاه خارج کردن گوتا با کلرفورم و فایل دستی :

 

دکمه بازگشت به بالا