کارگاه : آپکس لوکیتورها و اصول کاربردهای کلینیکی

220,000تومان

تنوع اپکس لوکیتورها و  قرار گرفتن آنها در سیستمهای روتاری ، میتواند باعث سردرگمی کلینیسینها در نحوه استفاده صحیح شان شود ولی با این وجود اصول کارکرد در تمام موارد یکسان میباشد. در این کارگاه  ۳۵ دقیقه ای در دو بخش به معرفی کلی انواع آپکس لوکیتور از ساده تا دستگاههای که در سیستمهای روتاری قرارگرفته اند و آپشنهای سیستمها میپردازیم و نحوه کاربرد صحیح آپکس لوکیتورها و زمان مناسب جهت اندازه گیری طول و سایر نکات عملی را که در کسب موفقیت ، مهم هستند را  لحظه به لحظه به روی دندان پرزنت خواهیم کرد.

دمو بخش اول :

 

دمو بخش دوم :

دکمه بازگشت به بالا