کارگاه : آپکس لوکیتورها به همراه موتورهای روتاری و آپشنها

180,000تومان

در این کارگاه ۳۱ دقیقه ای در دو بخش در مورد دستگاههای آپکس لوکیتور پیشرفته ای که میتوانند به موتورهای روتاری وصل شوند و یا داخل سیستمهای روتاری از قبل قرار گرفته اند ، پرزنت کاملی خواهیم داشت و از ترکیب این دو سیستم مزایای زیادی را کلینیسین در آماده سازی ایده آل و هوشمندانه کانالهای کرودار بدست میاورد . نمایش کاملی از این آپشنها به مانند سیستم هوشمند کاهش سرعت و تورک ، روشن شدن و خاموش شدن اتومات سیستم روتاری ، جلوگیری از رد شدن فایل از آپکس و سایر موارد در انواع مختلف دستگاههای  روتاری سیم دار و بدون سیم را خواهیم داشت.

دمو بخش اول :

 

دمو بخش دوم :

دکمه بازگشت به بالا