آماده سازی کانالدوره‌های آموزشی

فایلهای دستی جهت کانالهای کلسیفیه

جهت نفوذ به کانالهای باریک و کلسیفیه فایلهای مخصوصی بکار برده میشود که آگاهی از اختصاصات آنها منجر به ایجاد یک درمان ریشه موفق میگردد و در این کلیپ اینوع فایلها را معرفی میکنیم :

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا