اکسسدوره‌های آموزشی

خطاهای شایع در اکسس مستقیم

در تهیه حفره دسترسی جهت نفوذ به مدخل کانالها ،کسب یک دسترسی مناسب و مستقیم امری بسیار مهم میباشد که اغلب به فراموشی سپرده میشود که در این کلیپ نکات کاربردی مهمی را در همه دندانها بررسی میکنیم :

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا