سایت مطبکلیپهای آموزشی جهت بیماران

جراحی افزایش طول تاج و جراحی دندان عقل

در مواردیکه بعلت پوسیدگی و یا شکستگی دندان، محل ختم مواد پر کننده دندان به زیر لثه ادامه پیدا میکند جراحی افزایش طول تاج به جهت برداشتن لثه و استخوان ناحیه مذکور لازم میباشد و در ادامه کلیپ،با جراحی دندان عقل نیمه نهفته ای آشنا میشوید.

دکتر یزدان شنتیایی

بورد تخصصی درمان ریشه دندان دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی متولد ۱۳۴۶ تهران اخذ دیپلم در سال ۱۳۶۵ تهران ورود به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۶۶ دریافت دکتری عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۱ از دانشکده دندانپزشکی مشهد ورود به دوره تخصصی درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۵ اخذ بورد تخصصی درمان ریشه از دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۸ استادیار و مدیر گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱ دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۲ تا کنون

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا