مباحث اندودنتیک

بحث انواع پرفوریشنها و مدیریت درمان

 دراین مبحث به بررسی انواع پرفوریشنها (فورکا ، سرویکالی ،میانی و آپیکالی کانال) و مدیریت مشکل ایجاد شده و پیش آگهی درمان ، میپردازیم.

پرفوریشن یک ارتباط  ساختگی بین سیستم کانال ریشه و بافت‌های حمایت کننده دندان و حفره دهان می‌باشد که می‌تواند به صورت ایاتروژنیک ایجاد شده باشد یا ثانویه به تحلیل و یا پوسیدگی باشد. پرفوریشن ایاتروژنیک دومین علت شکست درمان اندودنتیک می‌باشد.

به طور کلی ناحیه پرفوریشن در پروگنوز و نحوه درمان پرفوریشن موثر است.در هنگام درمان ناحیه پرفوره شده باید توجه داشت که زمان اهمیت بسیاری دارد پس اگر این اتفاق افتاد در همان جلسه درمان آن را انجام دهید.

 

 


⛔️پایان مبحث پرفوریشنها

دکتر یزدان شنتیایی

بورد تخصصی درمان ریشه دندان دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی متولد ۱۳۴۶ تهران اخذ دیپلم در سال ۱۳۶۵ تهران ورود به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۶۶ دریافت دکتری عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۱ از دانشکده دندانپزشکی مشهد ورود به دوره تخصصی درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۵ اخذ بورد تخصصی درمان ریشه از دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۸ استادیار و مدیر گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱ دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۲ تا کنون
دکمه بازگشت به بالا