سایت مطبکلیپهای آموزشی جهت بیماران

التهاب لثه،جرمگیری و پیوند لثه

وجود جرم وگیر غذایی در بین دندانها موجب التهاب و خونریزی از لثه ها شده وتداوم این مشکل منجر به تحلیل استخوان میگردد که در مراحل اولیه باجرمگیری این حالت قابل برگشت میباشد ولی با پیشرفت التهاب،جراحیهای لثه وپیوند لثه نیاز میباشد.

دکتر یزدان شنتیایی

بورد تخصصی درمان ریشه دندان دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی متولد ۱۳۴۶ تهران اخذ دیپلم در سال ۱۳۶۵ تهران ورود به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۶۶ دریافت دکتری عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۱ از دانشکده دندانپزشکی مشهد ورود به دوره تخصصی درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۵ اخذ بورد تخصصی درمان ریشه از دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۸ استادیار و مدیر گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱ دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۲ تا کنون

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا