مباحث اندودنتیک

بحث لج و مدیریت درمان

در این مبحث در مورد شایعترین حوادث حین آماده سازی کانال که شامل ترانسپورت و لج میباشد میخواهیم بحث کنیم.

 


⛔️ پایان مبحث لج 

دکمه بازگشت به بالا