سایتها در یک نگاه

کلیپهای آموزشی اندو۱

جهت مشاهده کلیپها ، موضوع مورد نظر را انتخاب فرمائید:

− تشخیص و طرح درمان

–  اکسس

_  فایلها و اینسترومنتها در اندو

−  آماده سازی کانال:

             تکنیکهای دستی در آماده سازی کانال

             سیستمهای روتاری

            سیستمهای رسیپروکال

−  پر کردن کانال

−  حوادث حین درمان

−  سیستمهای الکترونیکی در اندو:

              آپکس لوکیتورها

             تصاویر دیجیتالی

             سیستمهای اولتراسونیک

 − درمان مجدد

−  کارگاههای آموزشی و تاریخچه اندو

 

 

 

در مورد نویسنده

دکتر یزدان شنتیایی

بورد تخصصی درمان ریشه دندان
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

متولد ۱۳۴۶ تهران
اخذ دیپلم در سال ۱۳۶۵ تهران
ورود به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۶۶
دریافت دکتری عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۷۱ از دانشکده دندانپزشکی مشهد
ورود به دوره تخصصی درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۵
اخذ بورد تخصصی درمان ریشه از دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۸
استادیار و مدیر گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۲ تا کنون